Close nav
close
Mermer Sektöründe Dünyadaki Yerimiz

Mermer Sektöründe Dünyadaki Yerimiz

Mermer Sektörü


2016 yılına kadar mermer üretim ve tüketiminin bir numarası Avrupa Birliği ülkeleri öne çıkmaktaydı. Gelişmekte olan pazarlardaki büyümenin etkisiyle Asya pazardaki üstünlüğü almaya aday olduğunu göstermeye başladı. 2016 yılında 816 milyon metre kareye ulaşan mermer sektörü, büyümesini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Mermer üretiminde en büyük üreticiler;
Çin
Hindistan
İran
Türkiye
İtalya
İspanya
Brezilya
Mısır
Portekiz
Yunanistan
Olarak öne çıkmaktalar.

2016 yılı rakamlarına göre mermer sektörü üretiminin %30’unu Avrupa kıtasında alıcı buldu. Avrupa’daki alıcıyı Amerika ve Çin pazarları takip ediyor. 2016 yılında 52 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün 2023 yılı itibariyle 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dünya piyasasındaki talebin ise 2016 ile 2023 yılları arasında %3 ile büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor.


Dünyadaki Mermer Stoğunun Bulunduğu Ülkeler

Dünyadaki mermer stoğunun çoğunluğu İtalya, Çin, Türkiye, Filipinler, Fransa, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fas, Avusturya, Rusya, Japonya, Portekiz ve Yunanistan’da bulunuyor. Türkiye, Trakya’dan Anadolu’ya kadar Alp dağlarındaki en zengin doğal taş yataklarına sahip ülke konumuna sahip olarak öne çıksa da markalaşamamış olmanın dezavantajlarını yaşamaya devam ediyor. Kaynak zenginliğine ve üretimde dünya pazarında önemli bir yere sahip olan Türkiye’den henüz uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip bir mermer sektörü temsilcisinin çıkmamış olması maalesef pazardaki potansiyelin tam anlamıyla Türk üreticileri tarafından kullanılamamasına sebebiyet vermektedir. Türkiye’de Madencilik ve Uluslararası Piyasa

Ülkeleri, üretici ve tüketici olarak iki ana kategoride inceleyebileceğimiz genel bir çatı altında, Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler kuşağının altında üretici ülkeler kategorisine dahil bir ülke olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkeler, hammadde ihtiyaçlarının %40 oranını ithal etmektedirler. Avrupa Birliği ülkelerindeki iç üretim, ihtiyacın ancak %30’una yeterken, Japonya’da bu oran %15’e kadar düşmekte olduğu görülmektedir.
Türkiye madenciliği henüz hem iç piyasa da hem de uluslararası piyasa da potansiyelinin altında çalışmaktadır. Maden çeşitliliğinde ilk on ülke içerisinde bulunan, maden kaynağı bakımından zengin bir ülke olan Türkiye’nin maden üretimi açısından dünyada 28. Sırada olması, gelişmeye açık alan olduğu bilgisini doğrular niteliktedir. Bununla birlikte 2016 yılında GSMH’nın sadece %1 civarının madencilikten elde edilmekte olması düşük olmakla birlikte, madencilik alanına yapılacak yatırımın geleceği olduğunu göstermektedir.


Mermer Sektörü Genel Durumu

Sektörün gelişimi; kanuni düzenlemenin yapılması, üretim teknolojisindeki gelişmeler, üretimde bilimsel üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaşması ve uluslararası iletişimin kolaylaşması ile hızlanmıştır. 
Türkiye’de zengin mermer yatakları Afyon, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir ve İzmir illerinde bulunmaktadır. Ülkemizde çıkarılan mermerler, renk ve doku bakımından da zengin bir çeşitlilik barındırmaktadır, 650 civarında renk ve dokuya sahiptir. 

Mermer Sektörü Ticareti
Dünya mermer stoğunun %40’ına sahip olan Türkiye, sahip olduğu kaynakların ancak %1’lik kısmını kullanmaktadır. Buna bağlı olarak, yapılan yatırımlar karşılığını vermekte ve sektör büyümesine devam etmektedir. Katma değerli ürün üretimi bakımından işlenmiş traverten ve işlenmiş mermer başı çekmektedir. Türk ihracat malının alıcısı olan ilk üç ülke ise sırasıyla Amerika, Suudi Arabistan ve Irak olarak sıralanmaktadır. Çin’e ise blok mermer ihracatı gerçekleştirilmektedir. Blok mermer ihracatında Çin pazarını Hindistan ve Tayvan izlemektedir. 2008 yılında 1.5 milyar dolar seviyesinde olan mermer sektörü ihracat hacmi 2013 yılında 2.3 milyar dolar seviyesinde zirveye çıkmış ve 2017 yılı itibariyle yeni bir yükseliş trendi yakalayarak yeniden 2 milyar dolar seviyesini geride bırakmıştır. Gerçekleştirilen ihracatın %90’lık bölümü Çin’e yapılmaktadır. 
Türkiye zengin kaynakları, renk çeşitliliği ve farklı dokulu mermerlere sahip olmasına karşın, uluslararası piyasa da markalaşamamış olmanın etkilerini yaşamakta olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:MermerYerimizDünyadakiSektöründe